Ladder

Ladder

We houden per deelnemer bij, hoeveel reisdagen hij of zij met Uniek Voettochten is mee geweest. Dit doen we sinds 1 juli 2008. Daarvoor noteerden we het aantal gelopen kilometers. Om de administratie van de ladder te vereenvoudigen is het systeem van reisdagen ingevoerd. Per dag, dat u meeloopt (of fietst) met Uniek Voettochten krijgt u een punt. Wie na een tocht de meeste punten heeft, staat bovenaan de ladder en begint daarna weer opnieuw met punten verzamelen. Al uw oude kilometers worden omgezet in reisdagen. Dit gebeurt door uw reeds gelopen kilometers te delen door 15. Stond u bijvoorbeeld op de 'oude ladder' met 300 kilometer genoteerd, dan staan er vanaf 1 juli 2008 20 reisdagen c.q. punten achter uw naam.

De wandelaar met de meeste reisdagen krijgt bij de eerstvolgende boeking een korting van 23 euro op de reissom en een T-shirt. De stand aan de top van de LADDER ziet u op deze pagina. Deelnemers met een * of meerdere ** achter hun naam hebben al eens eerder de bovenste positie van de LADDER bereikt!

Naam Reisdagen
1 Gerda van Ederen**** 34
2 Marian Grotens 33
3 Ans Steenhaard 33
4 Alma Burgerjon*** 31
5 Gerrie Poorterman* 30
6 Peter Demmer*** 29
7 Gerry van Haeringen-Melker* 28
8 Adrie Smits*** 28
9 Adri Kromwijk* 28
10 Petra Kwant* 28
11 Jacqueline van Ruijven 28
12 Eva Rietdijk* 28
13 Rieke Smids*** 27
14 Wilma Kraak 27
15 Petra Holling 27
16 Thea Kuijpers***** 27
17 Ludga Hofmann***** 26
18 Aard van Berkel********* 26
19 Trudi Nooij 25
20 Alie van 't Hul* 25
21 Adri van der Beek-Brugmans 25
22 Lydia Pidoux*** 25
23 Paul Diekhorst 25
24 Kerst de Jong************ 25
25 Dory Twaalfhoven, Nieuwegein 24