Dagwandeling Groene Hart ** (Haastrecht e.o.)(Tweede Paasdag) Op dit moment 7 deelnemers.

Het ware lentegevoel in de polder: lammetjes, grutto's, vlinders en zwaluwen
Deelnemers: Minimaal 10
Maximaal 20
Begeleiding: Rowan Koster
Vertrek: op maandag 18 april om 10.45 uur vanaf de voorzijde van NS-station Goverwelle (Willensplein 1, 2807 PA, Gouda)
Inclusief: koffie/thee met gebak onderweg
begeleiding door gids
Exclusief: lunch
Prijs: € 19,00
Garantie:

Dit aanbod valt niet onder de garantie van STO Garant. U kunt de voorwaarden van deze garantieregeling vinden op de website van STO Garant.

Aanmelden
In het oosten van de provincie Zuid-Holland liggen de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en een stukje van de Lopikerwaard. Het zijn laaggelegen veenweidegebieden, die grotendeels omgeven worden door rivieren. De Vlist, die tussen de Krimpener- en Lopikerwaard stroomt, mondt bij Haastrecht uit in de Hollandsche IJssel.

Kenmerkend voor dit deel van het Groene Hart zijn de vele sloten, vaarten en weteringen. Daartussen liggen lange en smalle graslandpercelen. Het grondwater staat op veel plaatsen vrij hoog, waardoor de bodem tot ver in het voorjaar nat blijft. Gunstig voor weidevogels zoals de grutto. Met zijn lange snavel kan hij bij zijn voedsel komen: wormen, slakjes en andere ongewervelde diertjes. Ook het ontbreken van bosschages en bebouwing pakt gunstig uit voor de weidevogels. Vijanden als kraaien en roofvogels worden tijdig opgemerkt.
De omgeving van Haastrecht (ten zuidoosten van Gouda) is overigens niet boomloos. Langs wegen en paden staan knotwilgen. Daarnaast worden de weilanden afgewisseld door wilgenstruweel, rietkragen en een enkel bosje.

We starten vanaf NS-station Gouda-Goverwelle. Na korte tijd verlaten we de stad. Over de noordoever van de Hollandsche IJssel bereiken we Haastrecht. In het centrum van deze plaats staan we even stil bij de Sint-Barnabaskerk en het oude stoomgemaal De Hooge Boezem. Ook drinken we hier koffie/thee met wat lekkers erbij. 's Middags lopen we een ronde door de Polder Groot Keulevaart. We maken daarbij gebruik van twee lokale wandelroutes, die voor een belangrijk deel over onverharde paden voeren. Onderweg zullen we doormiddel van dammetjes, loopplanken en bruggetjes een groot aantal sloten oversteken. Voordat we terugkeren naar Haastrecht, bezoeken we het Doovegat, een gebied, dat sinds 2014 wordt gebruikt als waterberging. De ondiepe plassen fungeren als voedsel- en rustplaats voor groepen eenden en steltlopers.

Vertrek op maandag 18 april 2022 om 10.45 uur, vanaf de voorzijde van NS–station Gouda-Goverwelle (Willensplein 1, 2807 PA, Gouda). In de omgeving van het station, kun je je auto gratis parkeren.
Je kunt je aanmelden tot en met zaterdag 16 april 2022. Je dient zelf met de auto of de trein naar Gouda te komen. Er wordt van tevoren geen deelnemersbrief verstuurd.
De dagwandeling wordt begeleid door Rowan Koster. Zijn mobiele nummer is: 06-51742871.

De kosten voor deze eendaagse wandeling (circa 16 kilometer) bedragen € 19,- per persoon. Dit bedrag dien je vooraf per bank te betalen. Hiervoor ontvang je een bevestiging/factuur.

Achter de tochtnaam wordt met één of meer ster(ren) aangegeven, hoe zwaar de wandeling(en) is/zijn. In de rubriek Laatste Nieuws, kopje "Zwaarte van de wandelingen", wordt nader uiteengezet, wat de kenmerken zijn van een reis met **.

Notabene
Het kan enige tijd duren, alvorens je een factuur voor deze dagwandeling ontvangt. In de rubriek laatste nieuws, eerste bericht wordt uitgelegd, waarom er soms bewust gewacht wordt met het aanmaken en versturen van facturen.

Fotoreportage

Dagwandeling Groene Hart ** (Haastrecht e.o.)(Tweede Paasdag) Op dit moment 7 deelnemers.Dagwandeling Groene Hart ** (Haastrecht e.o.)(Tweede Paasdag) Op dit moment 7 deelnemers.Dagwandeling Groene Hart ** (Haastrecht e.o.)(Tweede Paasdag) Op dit moment 7 deelnemers.Dagwandeling Groene Hart ** (Haastrecht e.o.)(Tweede Paasdag) Op dit moment 7 deelnemers.Dagwandeling Groene Hart ** (Haastrecht e.o.)(Tweede Paasdag) Op dit moment 7 deelnemers.Dagwandeling Groene Hart ** (Haastrecht e.o.)(Tweede Paasdag) Op dit moment 7 deelnemers.Dagwandeling Groene Hart ** (Haastrecht e.o.)(Tweede Paasdag) Op dit moment 7 deelnemers.